Fizik Bölümü

Menü

Menü

Haberler

Fizik Laboratuarı -I Deney Kılavuzu

FİZİK BÖLÜMÜ

Amacı

Öğrencilere Fizik ve Matematiğin temellerini öğretmek, endüstri ve teknoloji için temel bilgi ve becerileri vermek, öğrencileri lisansüstü eğitime hazırlamak.

Vizyonu

Uluslarası zeminde rekabet edebilir donanıma ve tanınmışlığa sahip mezunları olan bir bölüm yaratmak.

Misyonu

Doğa ile matematiği birlikte yorumlayabilen fizikçiler yetiştirmek.

1.Anabilim Dalları
•Atom ve Molekül Fiziği
•Katıhal Fiziği
•Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği
•Genel Fizik
•Matematiksel Fizik

2.Öğrenci Sayısı
•Lisans: Bölüm her yıl 15 öğrenci kabul eder. Sonuçta, bölümün toplam öğrenci sayısı 100 civarındadır.
•Yüksek Lisans: Bölüm ortalama her yıl 9-10 öğrenci Kabul eder.
•Doktora: Eylül 2008 de doktora programı açımıştır. Öğrenci kabul etmektedir.

3.Bölüm Tarihçesi
Bölüm 1992 de kuruldu ve 1994 öğrenci kabulüne başladı.

4.Araştırma Faaliyetleri
•Süper iletkenliklerin elektrik ve manyetik özelliklerinin incelenmesi
•Riemannsal olmayan uzayzamanlarda spinör, dilaton ve gravitasyon modelleri.
•Metallerin ve alaşımların yapılarının, termodinamik ve iletim özelliklerinin moleküler dinamik benzetişim ile incelenmesi.
•Optik uyarılmalı lüminesans yöntemiyle yaş tayinleri yapılması.
•Kristal büyütme, elektrik ve optik özelliklerin belirlenmesi.
•Termal buharlaşmayla yapılan ince filmler, elektrik ve optik özelliklerinin belirlenmesi.
•Gamma ışınlarına maruz bırakılan kimyasal ve biyolojik numunelerdeki hasarların.

 

Ekli Belgeler