Website Admin List

  • NAİFE ADAK
    Fakülte Sekreteri
  • ABDULLAH ULUDAĞ
    Bilgisayar İşletmeni
  • TARIK TANRIVERDİ
    Mühendis