Announcements

View All

TOPLANTI TARİHİ

Toplantı tarihi:08 Aralık 2015 Salı

Bu toplantı için evrak teslim tarihi: 03 Aralık 2015 Perşembe günü mesai bitimidir.


UYARI:

Gönüllü Olur Formları seçiminde; Hasta veya Sağlıklı kişiler çalışmaya alındığında "006-Gönüllü_Olur_Formu_(Çalışma)", kontrol grupları çalışmaya alındığında ise "007-Gönüllü_Olur_Formu_(Sağlıklı_Kontrol)" formlarının doldurulması gerekmektedir.