Menu

Announcements

View All

SPOR YAZ SEMİNERLERİ -III

 

23 HAZİRAN - 1 TEMMUZ 2012

 

Spor Yaz Seminerlerinin temel amacı Spor Bilimleri alanında üniversite lisansüstü öğrencilerine, araştırma kurumlarında görev yapan genç araştırmacılara ve uzmanlara spor bilimlerinde istatistik kullanımı ile ilgili güncel gelişmelerin aktarılması, spor bilimlerinde araştırma yöntemleri hakkında akademik bilgi düzeyini artıracak eğitimin sunulması ve yaygın kullanılması gereken tekniklerin öğretilmesidir.

 

Günümüzde istatistik hemen her bilim dalında yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Spor bilimlerinde istatistik uygulamaları son yıllarda giderek artmaktadır. Antrenman ve Hareket, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği alanlarında yapılan bilimsel çalışmaların istatistiksel tekniklerle desteklenmesi, çalışmaları daha güvenilir ve geçerli kılmaktadır. Bu sebeple Spor Bilimleri ve destekleyici disiplinlerde yapılan bilimsel araştırmalarda istatistik kullanımı zorunlu hale gelmiştir. Bu temel amacın yanı sıra seminer süresince yapılacak olan workshoplar, tartışma odaları ile de seminer katılımcılarının akademik bilgilerini tartışıp, fikir alışverişinde bulunacakları imkanları yaratmak da diğer hedeflerden birisini oluşturmaktadır. Bu seminerlerin her yıl daha fazla araştırmacıya ulaşarak ve bilimsel araştırmalarda güncel gelişmelerin yanı sıra bu alandaki diğer eksikliklerin de tamamlanmasına yönelik olarak süreklilik arz etmesi organizasyonun diğer amacıdır.

 

Spor Yaz Seminerleri, Spor Bilimleri alanında ilk olma özelliğini taşımaktadır. Spor Bilimleri programlarında, İstatistik derslerinin bulunmasının yanı sıra, akademik kariyerine başlayan araştırmacılar ilgi alanlarının çalışma niteliğini kapsayacak düzeyde bir eğitim alma olanağını bulamadığı düşünülmektedir. Çalışma alanlarının gereğini oluşturan teorik ve uygulamalı bilgilere eş zamanlı ulaşmadaki zorluklar araştırmacıların bu alandaki en büyük eksikliklerinden birisini oluşturmaktadır. Bu kapsam dahilinde gerekli eğitimin alanında uzmanlaşmış akademisyenler tarafından araştırmacılara sunulması, yukarıda bahsedilen sebeplerle spor bilimleri alanındaki bilimsel bilgi düzeyinin artmasına katkıda bulunacaktır. Ayrıca seminer kapsamında bilimsel işbirliğini artırmaya yönelik olarak araştırmacılar arasında yoğun tartışma ve bilgi alışverişinin yapılacağı bir ortam oluşturularak, lisansüstü öğrencilerin yenilik yaratma ve bilgi üretme süreci desteklenecektir.