Tasavvuf ve Hayat - İnsana ve Topluma Farklı Bir Bakış

Konferans

15 Mart 2019

İİBF A BLOK KONFERANS SALONU