2016-2017 Yaz Dönemi Genel İşleyişi

Güncellenme Tarihi: 06 Temmuz 2017, 3:55

2016-2017 YAZ DÖNEMİ GENEL İŞLEYİŞİ

Üniversitemiz Senatosu’nun 29/05/2017 tarih ve 10/8 sayılı kararı gereğince; 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Dönemi’nde bir öğrenci haftada toplam 30 saati geçmemek koşuluyla en fazla 4 derse kayıt yaptırabilir. Ancak haftalık teorik+uygulama toplamı 30 saati geçen dersler için başka bir ders almaması koşuluyla bir derse kayıt yaptırabilir. (30 saat hesaplama: Alınan dersin haftalık ders saati x 2 olarak hesaplanır.)

            2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar yarıyıllarında alınan ders/dersler için Bütünleme tercihi yapan öğrenciler bu ders/dersleri Yaz Döneminde alamayacaklardır. Sistemden kaynaklanan hatalar kabul edilmeyecektir. Güz Döneminde mezuniyet aşamasında olup, bütünleme hakkını kullanan öğrenciler bu dersleri Yaz Döneminde alamayacaklar, Bütünleme tercihi yapan öğrenci tercih ettiği ders için Yaz Döneminde eşdeğerlik talebinde bulunamayacaktır.

1.Derslerin Belirlenmesi, Sistemde Aktif Edilmesi

2.Yaz Dönemi Ücretleri/Ödemeler

3.Yaz Dönemi Ders Kayıt İşlemleri

4. Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ücretler

5. Ücret İade İşlemleri

6. Yaz Dönemi İş Akış Takvimi

1. Derslerin Belirlenmesi, Sistemde Aktif Edilmesi

            Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine, bölüm/program başkanlıkları tarafından bildirilen dersler; Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu onayı ve talimatı ile birim öğrenci işleri personeli tarafından 08-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında sistemde aktif hale getirilecektir.

             Açılması düşünülen ve sistemde aktif hale getirilen ders listeleri, ayrıca Öğrenci işleri Daire Başkanlığına YKK ve yazı ile bildirilecektir. Açılması düşünülen dersler ilgili birim duyuru panoları ile birim web sayfalarında ilan edilecektir.

            Açılması düşünülen ve sistemde tanımlanan derslerin dışında, kesin kayıt günlerinde ilave ders açılması kayıt ve banka sistem sorunlarına yol açtığı için gelen ders açma talepleri dikkate alınmayacaktır.

2. Yaz Dönemi Ücretleri/Ödemeler

            Öğrencilerin ödeyeceği ücretler, Yükseköğretim Genel Kurulu’nca belirlenerek YÖK web sayfası ile Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında yayınlanır.

           Yaz Döneminde ders alacak öğrencilerden alınacak ücretler, EK-1’ de verilmiştir.

Ücretlendirme dersin haftalık ders saatine göre hesaplanır.

Ders kaydında;

1-Öğrencinin sistemden ders kaydını yapması,

2-Ders kaydından sonra ekranda çıkacak toplam tutarı 12-16 Haziran 2017 tarihleri arasında Halk Bankasına PAÜ ÖĞRENCİ NUMARASIYLA yatırması,

3-Ders ücretini yatırdıktan sonra öğrencinin sistemden ders kaydını onaylaması gerekir.

Ödemeler aşağıda belirtilen açıklamalara göre yapılacaktır:

Üniversitemiz öğrencilerinin ders ücretleri;

a)-Sistemdeki ders kaydından sonra yatırılması gereken tutar bankada da görülecektir.

b)- Halk Bankasının Türkiye genelindeki herhangi bir şubesinden, ATM veya İnternet Bankacılığından PAÜ Öğrenci Numarası ile Pamukkale Üniversitesi öğrenci tahsilat hesabına ödenebilecektir.

c)-Yatırılan ders ücretleri sisteme anında yansıyacaktır.

d)-Ders ücretini yatırdıktan sonra öğrencinin sistemden ders kaydını onaylaması gerekir.

Diğer üniversite öğrencileri ile özel öğrencilerin ders ücretleri;

Üniversitemizden ders almak isteyen diğer üniversite öğrencileri ile özel öğrencilerin; ilk aşamada dersin açıldığı fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarına bizzat başvurarak sisteme kayıt olmaları ve sistem kaydından sonra;

a)-İlgili okuldan aldıkları geçici PAÜ öğrenci numarası ve şifreleri ile birlikte sistemden ders kaydı yaparak, ders kaydından sonra ödenmesi gereken ücret tutarını ekrandan öğreneceklerdir.

b)- Halk Bankasının Türkiye genelindeki herhangi bir şubesinden, ATM veya İnternet Bankacılığından PAÜ Öğrenci Numarası ile Pamukkale Üniversitesi öğrenci tahsilat hesabına ödenebilecektir.

c)-Yatırılan ders ücretleri sisteme anında yansıyacaktır.

d)-Ders ücretini yatırdıktan sonra öğrencinin sistemden ders kaydını onaylaması gerekir.

Bankadan alınacak makbuz üzerinde aşağıdaki bilgiler yer alacaktır:

  • Öğrenci Numarası
  • Yatırılan Ücret Tutarı

Bankadan alınacak makbuzun öğrenci tarafından saklanmasında yarar vardır.

Öğrenciler, kayıt olmak istedikleri derslerin bilgilerini http://ebs.pau.edu.tr adresindeki PAÜ Bilgi Paketi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi/Derece Programlarından öğrenebilirler.

Azami 30 saat (teorik ve uygulama saati toplamı) sınırını aşmamak kaydıyla ders seçilebileceği, bu sınır dahilinde ilave olarak ders seçilmek istenirse dersin seçilip daha sonra yine ders ücretinin ilgili bankaya yatırılması ve ücret yatırıldıktan sonra ders kayıt onayı verilmesi gerekmektedir. Yatırılan ücret yetersiz olduğunda sistemden ders kayıt onayı verilemeyeceği hususlarına da ayrıca dikkat edilmesi gerekmektedir.

Açılma yeterliğini sağlamayan derslerin yerine veya 20 öğrencinin altına düşmeden açılan dersin yerine (açılma yeterliğini etkilememek koşuluyla (derse kayıt olan öğrenci sayısının 20’nin altına düşmemesi)) başka derse kayıt olmak üzere; 15-16 Haziran 2017 tarihlerinde yapılacak kayıtlar için, öğrencilerin ders değişiklerini yaptıktan sonra ilave ücret yatırmaları gerekiyorsa ilave ücreti de belirtilen tarihlerde Halk Bankasına ödemiş olmaları ve ücreti ödedikten sonra kaydını onaylamaları gerekmektedir.

Ücret Yatırma İçin Örnek;

Fen-Edebiyat Fakültesi Birinci Öğretim veya İkinci Öğretim öğrencisi aşağıdaki tablodaki gibi toplam 6 saatlik dersleri almak için ücret yatıracak olsun;

 

 

 

 

 

Top.

 

Eşdeğerliği

D. Kodu

D. Adı

Dersi Aldığı Okul

T

U

Saat

Ücreti

Olup Olmadığı

OKL113

Psikoloji

Eğitim Fak.

2

0

2

47

*

TAR102

Osmanlıca II

Fen-Edebiyat Fak.

2

2

4

90

 

Toplam: 137 TL.  ücret yatırması gerekmektedir.

* Eşdeğerlik kararı yoksa alınacak ders geçersiz sayılır, eşdeğerlik onayı alınmadan derse ücret yatırılmaması gerekmektedir. Hatalı veya mükerrer alınan derslere ait sorumluluk öğrenciye aittir.

  

Yaz döneminde ücretlendirmede dersin kredisi (AKTS) esas alınmamakta olup haftalık ders saatine göre hesaplama yapılmaktadır.

Örnek 1;

T

P

Toplam Ders Saati (T+P)

Ödenecek Ücret

5

0

5

5 saatlik ders ücreti

3

0

3

3 saatlik ders ücreti

3

0

3

3 saatlik ders ücreti

 

 

11

 

Haftalık ders saati: 11x2=22

Örnek 2;

T

P

Toplam Ders Saati (T+P)

Ödenecek Ücret

3

2

5

5 saatlik ders ücreti

4

0

4

4 saatlik ders ücreti

 

 

9

 

Haftalık ders saati: 9x2=18

Yukarıdaki örneklere göre,

Öğrencinin Yaz Döneminde alacağı ders sayısı 4’ten fazla haftalık ders saati 30’dan fazla olamaz.

30 saat hesaplama şu şekilde yapılır: Alınan dersin güz yada bahar dönemi haftalık ders saati x 2

     Alınmak istenen ders/dersler sistemden seçildikten sonra yatırılması gereken ücret banka sisteminde görülür. Ücret yatırdıktan sonra mutlaka ders onayının sistemden yapılması gerekmektedir. Sistem onayı verilmediği takdirde ders kaydı geçerli olmaz.

3. Yaz Dönemi Ders Kayıt İşlemleri 

            Tüm öğrenciler; http://pusula.pau.edu.tr internet adresi üzerinden Öğrenci Bilgi Sistemi-> Öğrenci İşlemler-> Yaz Ders Kayıt sayfasından ders kayıt işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

            Ders seçimini yapıp, ödemeleri gereken ders ücretlerini 2 nci maddede belirtilen açıklamalar ile “Pamukkale Üniversitesi Yaz Dönemi Yönetmeliğinin 8 inci ve 11 inci madde hükümleri çerçevesinde yaptıran Üniversitemiz öğrencileri, bulundukları yerden 12-14 Haziran 2017 tarihleri arasında internet ortamında derslerini onaylayarak ders kayıtlarını yapacaklardır. Kayıt işlemleri, 14 Haziran 2017 tarihinde Saat: 23.59’da tamamlanacaktır.

Diğer üniversite öğrencileri ile özel öğrenciler almak istedikleri derse/derslere; dersi açan fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarından 12-14 Haziran 2017 tarihleri arasında alacakları bilgiye (PAÜ Öğrenci No: Ders Ücretleri) göre dersleri seçtikten ve bankaya gerekli ödemeyi yaptıktan sonra yine 12-14 Haziran 2017 tarihleri arasında internet ortamında derslerini onaylayarak ders kayıtlarını yapacaklardır.

            12-14 Haziran 2017 tarihleri arasında yapılacak kayıtların bitiminden sonra, açılma yeter sayısına (En az 20 öğrenci kaydı olan dersler) ulaşmış derslerin,  15 Haziran 2017 tarihinde gece saat 00:00 itibari ile açılması kesinleşmiş olacaktır.

            12-14 Haziran 2017 tarihlerinde ders kaydı yapmış öğrenciler,  15-16 Haziran 2017 tarihlerindeki EKLE-SİL-ONAYLA günlerinde açılma yeterliliğini sağlamadığı için sistemden silinen derslerin yerine (ders kredisi fazlalığı nedeniyle ilave ücret yatırılması gerekiyorsa ilave ücretin de ilgili bankaya ödenmesi koşulu ile) açılma yeterliliğine ulaşan dersler arasından veya açılma yeterliğini etkilememek koşuluyla (derse kayıt olan öğrenci sayısının 20’in altına düşmemesi) açılan dersin yerine başka derse/derslere kayıt olabileceklerdir.

            20 öğrenci sayısına ulaşmamış olan dersler, 15 Haziran 2017 tarihinde sabah saat: 09.00’da sistemden silinecek veya ders üzerinde işlem yapılamayacaktır. 15 Haziran 2017 tarihinden itibaren 16 Haziran 2017 tarihinde saat: 23.59’a kadar açılma yeterliliğini sağlamış derslere 16 Haziran 2017 tarihine kadar herhangi bir ders için ücret yatırmış olan ve bankada ders almak için yeterli bakiyesi olan öğrenciler, isterlerse açılma yeterliliğini sağlamış derslere açılmayan dersleri üzerinden silerek kayıt olabileceklerdir. Ders almak için banka bakiyesi yetersiz olan öğrenciler sistemden ders ilavesi/ değişikliğini yapıp, fark ücretini yatırdıktan sonra sistemden onay verebileceklerdir. Ücret farkı olup, eksik ücreti olan öğrenciler Ekle-Sil yapamazlar.

            Alınmak istenen dersin eşdeğer ve doğru alınmış bir ders olup olmadığının bağlı olunan fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulundan teyit edilmesinden ve ders alma kurallarına bağlı ders seçilmesinden öğrenci sorumludur. Öğrenci kataloğunda yer alan dersler dışında farklı ders alan veya eşdeğerliği bulunmayan dersi/dersleri alan öğrencilerin aldıkları bu dersler, öğrenci transkriptinde görünür, ancak akademik ortalamaya katkısı olmaz.

            Ders kayıt işlemlerinde; 21/08/2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ‘nin 18/4 üncü maddesi hükümleri dikkate alınması, belirtilen öncelik ve sıralamaya göre ders seçilmesi gerekmektedir. Özel öğrenciler ve diğer üniversite öğrencileri için bu madde hükümleri uygulanmaz. Ancak, diğer maddeler (derse devam, sınavlar, not verme, disiplin işlemleri vs) tüm öğrenciler için uygulanır.

            Yaz Dönemi ders kayıtlarında danışman onayı aranmaz. Öğrencilerin, Ekle-Sil-Onayla günlerinde (15-16 Haziran 2017) seçtikleri dersleri sistemde onaylamaları zorunludur.

4. Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ücretler

            2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 11. maddesi ve Yükseköğretim Genel Kurulu’nun belirlediği ilkelere göre;

            Yaz Döneminde ders vermekle görevlendirilen ve bu görevi fiilen yerine getiren öğretim elemanlarına (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Uzman, Okutman), ders ve sınav ücretleri, Yaz Dönemi ücretleri toplam miktarının % 70’ini aşmayacak şekilde, ayrıca ders saati ücretinin 5 katını, sınav ücretinin 3 katını geçmeyecek şekilde belirlenerek, ilgili fakülte/yüksekokulun ödenek havuzundan, ikinci paragrafta belirtilen parametrelere göre ücret tahakkuk ettirilir.

            Ders vermekle görevlendirilen ve bu görevi fiilen yerine getiren öğretim elemanlarına; unvanlarına, verdikleri derslerin toplam ders saati ile derse kayıt yaptıran öğrenci sayısına göre ders ve sınav ücreti ödenir.

            Yaz Döneminde öğretim elemanları, Yaz Dönemi Yönetmeliği’nin 7 inci madde (5) inci bendine göre en fazla haftada toplam 21 saatlik teorik ve uygulamalı ders verebilirler, 20 saatten  fazla ders veren öğretim elemanlarına fazla verdikleri ders saati için ücret ödenmez.

Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı 50’yi geçerse ders şubeli olarak verilebilir. Ancak, şubelendirilen ders ayrı bir ders olarak ücretlendirilemez, derse kayıtlı öğrenci katsayısı uygulanarak ücretlendirilir.

5- Ücret İade İşlemleri

            Ders kaydı yapıldığı halde açılmayan veya ders değişikliği nedeniyle oluşan farka ilişkin Yaz Dönemi ücretleri, akademik takvimde belirtilen tarihler arasındaki kayıt sırasında öğrencinin vereceği geçerli banka IBAN bilgilerine göre Havale/EFT yapılacaktır. Detay bilgi EK-2’de verilmiştir.

            Ekle-Sil-Onayla işleminden sonra kayıt olunan ders değiştirilemeyeceğinden, dersi almaktan vazgeçme (dersin normal döneminde başarılmış ve yanlışlıkla ders alınmış olması dahil) veya başka nedenden dolayı ücret talebi olumsuz değerlendirilecek ve ücret iadesi kesinlikle yapılmayacaktır.

6- Yaz Dönemi İş Akış Takvimi

Yaz Dönemi İş Akış Takvimi EK-3’ de verilmiştir.

EKLER:

EK-1 Yaz Dönemine katılacak öğrencilerden alınacak ücretler,

EK-2 Yaz Döneminde ders almak üzere başvuran öğrencilerin ücret iade işlemleri,

EK-3 Yaz Dönemi İş Akış Takvimi,