Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Menü

Menü

Haberler

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalında lisans ve yüksek lisans programları yer almaktadır. 1993 yılında lisans, 1998 yılında yüksek lisans programlarında öğrenim vermeye başlayan ana bilim dalı, ilk lisans mezunlarını verdiği 1997 yılından beri hem nitelik ve hem de nicelik açısından gelişmeye devam etmektedir. Eğitim öğretim faaliyetleri, alanında uzman öğretim elemanlarından oluşan ve dinamik bir kadroyla, alandaki gelişme ve değişmelere uygun, demokratik ve katılımcı bir ortamda gerçekleştirilmektedir. 2017-2018 öğretim yılı itibariyle ana bilim dalımızda  2 profesör, 2 doçent doktor, 3 yardımcı doçent doktor, 1 araştırma görevlisi doktor, 3 araştırma görevlisi ve 1 okutman görev yapmaktadır. Kuramsal bilginin yanı sıra, uygulamalı eğitim de veren programımızda hem gündüz öğretimi (I. Öğretim), hem de gece öğretimi (II. Öğretim) yapılmaktadır. Yürütülen lisans ve yüksek lisans programlarının eğitim dili Türkçedir.